Władze fundacji

Skład Rady Fundacji Museion Norwid ukonstytuowanej dnia 5 kwietnia 2014 roku

Adam Cedro
Piotr Chlebowski
Grażyna Halkiewicz-Sojak
Urszula Perlińska
Magdalena Woźniewska-Działak – przewodnicząca Rady

 Zarząd

Justyna Kurek-Matysiak – prezes
Tomasz Korpysz – wiceprezes

Rada Programowa

mec. Przemysław Jan Bloch
prof. Krzysztof Jeżewski
Teresa Budzisz-Krzyżanowska
prof. Jadwiga Puzynina
prof. Stefan Sawicki

Fundatorzy

Justyna Kurek-Matysiak
Jacenty Matysiak