Dołącz do nas

Wszystkich, którym idea stworzenia muzeum Norwida przypadła do serca, zapraszamy do współpracy. Prosimy o propagowanie naszego pomysłu i wspieranie nas radą, a także o włączanie się do naszych przyszłych inicjatyw.

Pozwalamy sobie także polecić Państwa uwadze naszą fundację, jeśli to Państwo będą organizowali jakieś przedsięwzięcia związane z Norwidem.

Pragnęlibyśmy skupić wokół idei muzeum różnorodne środowisko osób i instytucji, którym zależy na godnym upamiętnieniu Cypriana Norwida. Już dziś bardzo prosimy o przesłanie przesłanie akcesu popierającego naszą ideę.