Nasze cele

Naszym głównym celem jest dowieść, że zasługujemy na dziedzictwo Norwida i stworzyć muzeum Jego imienia. W obecnych planach mamy oprócz celu głównego jeszcze klika inicjatyw, o których mamy nadzieję, wkrótce napiszemy.