Sylwetki

Rada Programowa

Puzynina
prof. Jadwiga Puzynina
emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawca i norwidolog, twórca i wieloletni kierownik Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida, autorka wielu rozpraw poświęconych poecie, m.in. książki „Słowo Norwida”, redaktorka serii słownikowych zeszytów tematycznych Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida. Fot. Marcin Będkowski

Budzisz
Teresa Budzisz-Krzyżanowska
aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, grała na scenach krakowskich i warszawskich teatrów, niestrudzona miłośniczka i propagatorka żywej poezji Norwida, m.in. „Promethidiona”, którego lekcję uwieczniła niedawno na audiobooku. Fot. Marcin Będkowski

Sawicki
prof. Stefan Sawicki
emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, teoretyk literatury i norwidolog, twórca i wieloletni kierownik Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL, redaktor naczelny rocznika „Studia Norwidiana”, redaktor naczelny „Dzieł wszystkich” Norwida, prezes Fundacji Norwidowskiej, autor licznych prac poświęconych poecie, m.in. książki „Norwida walka z formą”. Fot. Adam Cedro

Bloch3
mec. Przemysław Jan BlochPrezes Fundacji Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku (http://www.adwokatbloch.com/index.php?p=8), adwokat, kolekcjoner, mecenas polskiego dziedzictwa kulturowego, zaangażowany w odzyskiwanie polskich dóbr kultury. Autor szeregu publikacji, m.in. „Polskie Dürery w Nowym Jorku” („Spotkania z Zabytkami” 1-2 2013, s. 51).

Jezewski
prof. Krzysztof Andrzej Jeżewski
poeta, tłumacz, eseista, norwidolog, pisarz muzyczny, publicysta i recytator. Autor m.in. „Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka” (2011) i francuskiego wydania „Vade-mecum”. Prezes paryskiego Towarzystwa Przyjaciół Norwida „Les Amis de C.K. Norwid”. W 2011 otrzymał Srebrny Medal „Gloria Artis” za wybitne zasługi w popularyzacji kultury polskiej we Francji, a w 2013 Medal Fundacji Norwidowskiej za upowszechnianie dzieła Norwida w tym kraju. Fot. Adam Cedro

Rada Fundacji

dr Adam Cedro
Norwidolog i wydawca, członek Komitetu Redakcyjnego „Dzieł wszystkich” C. Norwida, w ramach których opracował krytyczne wydanie poematu „Quidam”, gospodarz internetowego salonu norwidiana.blogspot.com

prof. dr hab. Piotr Chlebowski
Dyrektor Ośrodka Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, członek i sekretarz Komitetu Redakcyjnego krytycznej edycji „Dzieł wszystkich”, członek i sekretarz Komitetu Redakcyjnego „Studia Norwidiana”, członek redakcji serii wydawniczej „Studia i monografie”, autor m.in. «Cypriana Norwida „Rzecz o wolności słowa”. Ku epopei chrześcijańskiej»

prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak
Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej UMK, członek Komitetu Redakcyjnego „Dzieł wszystkich” C. Norwida, autorka m,in. książki „Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach”

dr Magdalena Woźniewska-Działak
Norwidolog, wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, sekretarz serii wydawniczej „W stronę międzykulturowości”, zastępca redaktor naczelnej kwartalnika „Kultura Współczesna”, autorka m. in. monografii naukowej „Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl”

mgr Urszula Perlińska
absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, upowszechnia twórczość Norwida od blisko 20 lat. Pomysłodawczyni i koordynator Dni Norwidowskich w Krakowie, od 14 lat redaktor strony internetową o poecie – Kartki Norwidowskie, współrealizatorka 16 spektakli teatralnych opartych o utwory Cypriana Norwida

 Zarząd

prof. dr hab. Tomasz Korpysz
Przewodniczący Radyjęzykoznawca i norwidolog, kierownik Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida, opiekun Warszawskiego Koła Norwidologicznego, autor m.in. książki „Definicje poetyckie Norwida”, popularyzator wiedzy o poecie i jego twórczości

Justyna Kurek
miłośniczka i popularyzatorka twórczości Norwida