Działalność

Muzeum Norwida

Nasze wieloletnie starania o stworzenie Muzeum Cypriana Norwida zakończyły uwieńczone sukcesem.
Fundacja Museion Norwid wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatem Wyszkowskim i Gminą Zabrodzie jest organem współprowadzącym powstałe w 2021 r. Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach.

Pozwalamy sobie w tym miejscu podziękować wszystkim, ale to wszystkim – począwszy od drwala wycinającego uschłe drzewa w przypałacowym parku, a skończywszy na Ministrze Kultury – którzy choć najmniejszym gestem, czynem czy dobrym słowem nas wspierali.
Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy!
I zapraszamy na stronę muzeum
www.muzeumnorwida.com

Sympozjum Colloquia Norwidiana XVII

W Roku Norwidowskim Fundacja Museion Norwid była jednym
z organizatorów sympozjum norwidowskiego odbytego w dniach 22-25 września 2021.
Z informacją o Colloquiach, oraz z ich program można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://www.kul.pl/aktualnosci,art_22117.html

Vade-mecum. Podobizna autografu

Najważniejszym osiągnięciem FMN jest z pewnością doprowadzenie do powołania Muzeum Cypriana Norwida. Ale cały czas Fundacja prowadzi inne działania promujące dokonania Norwida. Jednym z finalnych, ale i najbardziej znaczących wydarzeń Roku Jubileuszowego jest albumowe wydanie podobizny autografu „Vade-mecum”, aby służyć mogło kolejnym pokoleniom badaczy i miłośników Norwida. Zrobiliśmy to w 75 lat po pierwszej, powojennej edycji Wacława Borowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Rok Norwidowski 2021

Spełniło się nasze marzenie. Powstanie Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. Fundacja Museion Norwid niezwykle aktywnie włączyła się w organizację obchodów jubileuszu, angażując się w dziesiątki przedsięwzięć.

O naszym udziale w wydarzeniach będziemy jeszcze pisać. Tworzyliśmy szczegółową dokumentację na Facebooku, niestety, administrator portalu usunął naszą stronę. Stąd konieczność powolnego odtwarzania i dokumentacji tych wydarzeń. Będziemy do nich powracać.

Utworzenie Muzeum Cypriana Norwida

1 lutego 2022 r. w siedzibie ministerstwa przedstawiciele Powiatu Wyszkowskiego, Gmina Zabrodzie i Fundacja Museion Norwid będący jednocześnie założycielami muzeum, podpisali umowę z Wicepremierem, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński !

Dzięki umowie, od 1 lutego 2022 r. ministerstwo stało się oficjalnym współorganizatorem muzeum i corocznie będzie przekazywać dotację w kwocie 1,3 mln złotych!

Umowę w imieniu Powiatu wyszkowskiego podpisali Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego , Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Leszek Marszał i Skarbnik Powiatu Anna Anuszewska. Gminę Zabrodzie reprezentował Wójt Krzysztof Jezierski, zaś Fundację Museion Norwid Pani Prezes Justyna Dorota Kurek-Matysiak. W uroczystości wzięli także udział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor muzeum Jacenty Matysiak, Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, radni Rady Powiatu w Wyszkowie – Ewa Bartosiewicz i Waldemar Sobczak oraz Sekretarz Gminy Zabrodzie Elżbieta Jurczyk.

Rozpoczyna się nowy rozdział życia muzeum, które poświęcone jest wybitnemu artyście i myślicielowi – Cyprianowi Norwidowi, postaci nierozerwalnie związanej z Gminą Zabrodzie i Powiatem Wyszkowskim.

Wszystkim, którzy wspierali ideę powstania muzeum a także zaangażowanym w jego organizację składamy serdeczne podziękowania!

Dębinki zimą

Fot. Aleksandra Matysiak
Fot. Aleksandra Matysiak

Życie Cypriana Norwida

Miło nam donieść, że dzięki pomocy Fundacji Museion Norwid ukazała się w połowie listopada pierwsza publikacja, którą upamiętniony zostanie Rok Norwidowski.

Józef Franciszek Fert, Życie Cypriana Norwida. Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin poety, Kielce, 2020

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida (24 września 1821 – 22/23 maja 1883), jednego z najpowszechniej w kraju i za granicą znanych i uznanych pisarzy polskich. Niezwykle ważna i interesująca jest nie tylko jego wielostronna twórczość (rysunek, grafika, rzeźba, poezja, dramat, publicystyka), w której raz po raz odkrywamy autentyczne arcydzieła, ale równie bogate życie poety, któremu w pierwszym rzędzie poświęcona jest ta książka, stanowiąca szkic biograficzny jego losów i zwarty opis wszechstronnego dorobku literackiego i artystycznego. Oprócz zarysu biografii książka prezentuje główne motywy twórczości, daje rys edytorskich dziejów dzieł poety, informuje o głównych inicjatywach i dokonaniach norwidologii, podaje podstawową bibliografię i przynosi antologię najważniejszych wierszy Norwida.Autorem opracowania jest Józef Franciszek Fert, rodem z Kielecczyzny, studiami i pracą nauczycielską oraz akademicką związany z Lubelszczyzną (Włodawa, Lublin), poeta i badacz literatury, specjalizujący się w studiach nad wiekiem XIX i XX. Jako wydawca i komentator zagadnień literackich zajmuje się głównie życiem i twórczością Norwida i Czechowicza. Członek redakcji Dzieł wszystkich Cypriana Norwida, dla których przygotował edycję Vade-mecum i późnych wierszy poety. Współwydawcą książki jest Fundacja Museion Norwidhttp://www.pewne.eu/…/jozef-f-fert-zycie-cypriana…/

MAMY ROK NORWIDOWSKI!

27 listopada 2020 roku Sejm ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

„W roku 2021 upłynie 200 lat od urodzenia Cypriana Kamila Norwida. Przyszedł on na świat 24 września 1821 r. na Mazowszu, w Laskowie-Głuchach koło Radzymina. Był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem, artystą sztuk pięknych i myślicielem. Zmarł 23 maja 1883 r. w Domu św. Kazimierza w Ivry pod Paryżem, opuszczony i zapomniany. Większą część życia spędził na emigracji, podróżując po Niemczech, Włoszech, Belgii, Anglii i Stanach Zjednoczonych, by ostatecznie osiąść w stolicy Francji” – przypomniano w uchwale.

Jak głosi uchwała, „w swojej twórczości Cyprian Kamil Norwid odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący katolik kwestie etyczne, filozoficzne oraz teologiczne”.

„Stale interesował go człowiek, na nim skupiał swą poetycką i artystyczną uwagę. Święty Jan Paweł II pisał: +Cyprian Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem+. Na zawsze weszły do zbiorowej świadomości Norwidowe frazy, takie jak: +Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek+” – czytamy w uchwale.

„Jego nowatorska twórczość oraz bezkompromisowe sądy artystyczne, polityczne i moralne stopniowo odsuwały od niego czytelników. Tylko część jego dzieł została opublikowana za jego życia. Część z nich zaginęła, ale wiele zostało odszukanych po śmierci twórcy i wtedy, już w XX w., został odkryty na nowo – podkreślono.

Jak przypomniano, „Cyprian Kamil Norwid przeżył swą młodość w kraju, a lata dojrzałe na emigracji. W 1855 r. uznany przez zaborcze władze rosyjskie za politycznego +wygnańca+ do Polski już nie mógł powrócić. W roku 2001 na Wawelu, w Krypcie Wieszczów Narodowych umieszczona została urna z ziemią z grobu Norwida. Poeta +tułacz+ symbolicznie powrócił do Ojczyzny”.

W uchwale podkreślono, że „najwybitniejsi polscy poeci podążali szlakiem Norwida. Jego twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący”.

2 grudnia analogiczną uchwałę przyjął Senat. A to jej tekst, przekazany przez marszałka przedstawicielowi wnioskodawców, prof. Tomaszowi Korpyszowi na pamiątkę wydarzenia.


2020.11.12

200. rocznica urodzin Cypriana Norwida

W celu godnego upamiętnienia poety, wspólnie z samorządami: Powiat Wołomiński – Ziemia Norwida i „Cudu nad Wisłą” Powiat Wyszkowski Powiat Węgrowski Gmina Wyszków Gmina Łochów Strachówka Gmina Zabrodzie Urząd Gminy Dąbrówka oraz Fundacja Museion Norwidpodpisaliśmy List Intencyjny, na mocy którego wspólnie zorganizujemy szereg uroczystości kulturalnych, naukowych, sportowych i społecznych towarzyszących obchodom 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida. To właśnie w przyszłym roku przypada 200. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich poetów doby romantyzmu. Postać Cypriana Norwida nierozerwalnie związana jest z Powiatem Wołomińskim: w szczególności z miejscem chrztu świętego w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Dąbrówce, oraz miejscem gdzie od 1825 wychowywał się u Prababki Hilarii Sobieskiej w Strachówce. Gościem specjalnym uroczystości podpisania listu, która odbyła się w formule online była Pani Senator RP Maria Koc, której pragnę serdecznie podziękować za wsparcie naszych działań. Podziękowania pragnę skierować również do wszystkich sygnatariuszy: Powiat Węgrowski: Starosta Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik, członek zarządu Artur Lis, Powiat Wyszkowski: Starosta Jerzy Żukowski, Wicestarosta Leszek Marszał, Gmina Zabrodzie: Wójt Krzysztof Jezierski, Gmina Wyszków: Burmistrz Grzegorz Nowosielski, Gmina Łochów: Burmistrz Robert Gołaszewski, Gmina Dąbrówka: Wójt Radosław Korzeniewski, Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Gryglas, Gmina Strachówka: Wójt Piotr Orzechowski, Fundacja Museion Norwid: Prezes Jacenty Matysiak oraz pracowników odpowiedzialnym za przygotowanie Listu. Przed nami jeszcze wiele spotkań oraz uzgodnień, by wspólnie wypracować program obchodów 200. rocznicy urodzin tego wybitnego poety.

2019.09.28

Pałac i jesienny park w Dębinkach na zdjęciach Magdaleny Woźniewskiej-Działak.

71226592_509518183201696_7686054764596953088_n 71378056_782956072148129_8258001115430256640_n 71436087_542368086499161_2481927962450984960_n 71654809_723501821449808_3366940170321395712_n 71845568_600614573675898_8382986983026196480_n 71874667_2498873087061400_7165513322551312384_n 72089860_2418297901749928_6214561143210377216_n 72102947_387966175232285_3660798800466804736_n 72196579_409343619777675_2780984709910364160_n 72406915_434126563893163_773970097629822976_n

2019.07.20

Sala

20 lipca studenci studiów magisterskich na kierunku Architektura Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przedstawili projekty muzeum Norwida w Dębinkach. Fundacji Museion Norwid udało się zainspirować wykładowców i studentów do podjęcia się trudu opracowania profesjonalnych i funkcjonalnych projektów rewitalizacji pałacu w Dębinkach. Powstało ponad 20 szczegółowych koncepcji, dla których stworzyliśmy oddzielną stronę. Projekt nosił nazwę „Rewitalizacja historycznego założenia pałacowo-parkowego z adaptacją na muzeum Norwida i funkcje towarzyszące w Dębinkach przy ul. Pałacowej 7 (gm. Zabrodzie)”. Jest z czym startować.

Przykładowe plansze z projektami muzeum w Dębinkach można przejrzeć tutaj:
http://fundacjamuseionnorwid.pl/projekty-rewitalizacji/

więcej zdjęć z prezentacji na stronie WSEiZ na FB:
https://www.facebook.com/WSEIZ/photos/pcb.2348984278472116/2348983385138872/?type=3&theater

2018.02.17

Relacja mówiąca o pojawiających się problemach:

http://tubawyszkowa.pl/aktualnosci/czytaj/9050-fundacja-museion-norwid-kontra-powiat-wyszkowski-w-sporze-o-przyszlo%C5%9Bc-palacu-w-debinkach-

2018.01.31

Zapraszamy do Dębinek! Relacja TVP Kultura z siedziby przyszłego Muzeum Norwida. Można zobaczyć stan obecny. Zaczyna się ok. 8:18 minuty. Oto link:
https://vod.tvp.pl/video/informacje-kulturalne,31012018,35556454

2018.01.17

To naprawdę ważny dzień dla Fundacji.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pierwszy etap starań o Muzeum Norwida.

Fundacja Museion Norwid podpisała umowę z Gminą Zabrodzie na wykorzystanie pałacu w Dębinkach na siedzibę muzeum.

Bardzo dziękujemy wójtowi gminy p. Tadeuszowi Michalikowi, sekretarzowi gminy p. Zdzisławowi Bocianowi, całej Radzie Gminy, jak i  wielu wielu osobom zaangażowanym w nasze staranie, a niewymienionym z nazwiska.

Przed nami kolejny etap. Remont całego pałacu, oficyn oraz rewitalizacja parku.

Zapraszamy do włączenia się w dzieło wszystkich chętnych, chcących służyć nam radą, pomocą jak i wsparciem finansowym.

Mamy na to 40 miesięcy. Aby Cyprian Norwid otrzymał od nas, od polskiego społeczeństwa, na 200. rocznicę urodzin swoje muzeum.

Spróbujemy dać radę.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za różnorodne poparcie, jakiego doświadczyliśmy.

2017.09.11

Tomasz Korpysz w Radiu RDC mówił o planach stworzenia muzeum Norwida:

http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-muzeum-norwida/

2017.09.06

6 września 2017 roku TVP3 nadała dłuższy reportaż o zamierzeniach fundacji i aktualnym statusie spraw związanych z Dębinkami.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia:

http://warszawa.tvp.pl/33887736/czy-powstanie-muzeum-norwida

tv_dembinki

2016.06.11

W Pałacu Chrzęsnem otwarta została stała wystawa, prezentująca zbiory Fundacji przeznaczone do przyszłego Muzeum Norwida. Niebawem zamieścimy obszerną relację i stworzymy oddzielną stronę. Wystawę można zwiedzać od poniedziałku, w godzinach otwarcia Pałacu.

2016.06.02

Pythiax_z obrazu

Z prawdziwą przyjemnością możemy poinformować, że namalowana przez Norwida akwarela Pythia została pozyskana przez Fundację i znajduje się już w Polsce. Dzieło będzie można zobaczyć na naszej wystawie w Chrzęsnem.

Fundacja bardzo dziękuje Panu Michałowi Masłowskiemu za ogromne zaangażowanie i pomoc przy pozyskaniu Norwidowej Pythii.

2016.06

plakat mały

Wystawa CZAS NA NORWIDA

Starosta Wołomiński i Prezes Zarządu Fundacji Museion Norwid mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy „Czas na Norwida”, prezentującej wybór norwidianów z kolekcji Fundacji, przeznaczonych do przyszłego muzeum Norwida. Uroczystość rozpocznie się o godz. 17.00, w w sobotę, 11 czerwca 2016 roku, w Pałacu w Chrzęsnem.

 Na zwiedzanie wystawy zapraszamy od poniedziałku, 13 czerwca. Informacje: www.muzeumnorwida.com, www.palacwchrzesnem.pl

2016.05

Fundacja Museion Norwid będzie obecna na Warszawskich Targach Książki w dniach 19-22 maja. Zapraszamy na stoisko 68/BC, gdzie będzie można porozmawiać i wyrazić poparcie dla naszej inicjatywy.

2016.05

13 maja pan Arnold vander Ananiczius przekazał w darze Fundacji wykonany przez siebie portret Norwida, zatytułowany „Xiążę Poeta C. K. G. W. Norwid”. Obraz wykonany jest w technice pastelu i będzie pokazany na otwartej w czerwcu wystawie. Serdecznie dziękujemy!

Dziś pokazujemy jego zdjęcie:

Norwid_Ananiczius_small

2016

Fundacja Museion Norwid i Starostwo Powiatowe w Wołominie planują otwarcie w dniu 11 czerwca 2016 roku Wystawy Norwidowskiej we wnętrzach pałacu w Chrzęsnem, na której będzie można obejrzeć m.in. zgromadzone eksponaty do przyszłego Muzeum Norwida. O szczegółach wystawy będziemy informować.

Link do strony Pałacu w Chrzęsnem: http://www.palacwchrzesnem.pl/

2015

  • Współsponsorowanie sympozjum Colloquia Norwidiana w Sansepolcro

  • Sansepolcro

Fot. Edyta Chlebowska

  • Współsponsorowanie konkursu w Strachówce
  • Współsponsorowanie Konkursu Norwidowskiego w Dąbrówce.